Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Töreboda kn, TRÄSTENA 7:1 TRÄSTENA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Trästena, anl.bild, negnr 04-260-14.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TRÄSTENA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Töreboda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TRÄSTENA 7:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

TRÄSTENA KYRKA är öst - västligt placerad i nordvästra delen av den stora kyrkogården. Kyrkogårdens huvudingång i norr utgörs av en dubbel, troligen ursprunglig, smidesgrind med svängda överstycken, voluter mm. Grinden är placerad mellan stenstolpar, krönta av stenklot. Från grinden leder en asfalterad gång söder ut mot kyrkans västportal.
Kyrkogården omges av en kallmurad stenmur och av en gles trädrad. Utmed fasaden, mellan torn och långhus, växer några låga barrträd. Indelning i gravkvarter saknas. Söder om kyrkan finns huvudsakligen nyare gravvårdar, medan de äldre finns utmed östmuren samt i nordöstra hörnet. Enstaka vårdar ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas