Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Töreboda kn, MO 23:1 MO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Mo kyra, anl, negnr 04-255-14.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MO KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Töreboda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MO 23:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

MO KYRKA - Öster om Mo gamla kyrkogård är en nyare kyrkogård. Mellan den nya och den gamla kyrkogården går en smal asfalterad väg i nord-sydlig riktning.
GAMLA KYRKOGÅRDEN - Mo kyrka är öst-västligt placerad i norra delen av den avlånga kyrkogården, som sluttar mot väster. Huvudingången från parkeringsplatsen i söder utgörs av en nyare, dubbel smidesgrind med spetsbågar och överst två voluter. Grinden är upphängd mellan stolpar av sammanfogade kalkstenar med enkla bågreliefer och dubbla lockhällar. Från grinden leder en asfalterad gång till kyrkans sydportal. En likadan grind leder mot samhället i väster. Grinden är upphängd mellan ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas