Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Töreboda kn, HJÄLSTAD 14:1 HJÄLSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hjälstads kyrka, negnr 04-254-12.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HJÄLSTADS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Töreboda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HJÄLSTAD 14:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

HJÄLSTADS KYRKA - Kyrkan ligger i öst- västlig riktning i västra delen av den närmast rektangulära, högt belägna kyrkogården. I kyrkogårdens terasser, huvudsakligen nord - sydligt orienterade, finns stentrappor. Bland annat finns två trappor söder om koret och en trappa väster om kyrkan.
Kyrkogårdens huvudingång i väster utgörs av en nyare, dubbel smidesgrind med spetsbågar och överst två voluter. Grinden är upphängd mellan stolpar av sammanfogade kalkstenar med enkla reliefer och dubbla lockhällar. Från grinden leder en asfalterad gång, på båda sidor kantad av en låg häck, till kyrkans västportal. En enkelgrind av smide mellan sma...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas