Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Töreboda kn, FÄGRE PRÄSTBOL 3:1 FÄGRE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fägre kyrka, anl, negnr 04-262-12.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FÄGRE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Töreboda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FÄGRE PRÄSTBOL 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

FÄGRE KYRKA är öst - västligt placerad i västra delen av en rektangulär kyrkogård. Kyrkogården är belägen på en höjd. Sydväst om kyrkan, på motsatt sida av landsvägen, ligger en ny kyrkogård. Gamla kyrkogårdens huvudentré i väster utgörs av en äldre, dubbel smidesgrind med voluter överst. Grinden är upphängd mellan kraftiga stenstolpar med lockhäll och överst stenklot. Från grinden leder en grusgång med ojämna kalkstenar till kyrkans västportal. Runt kyrkan leder en grusgång med en låg kalkstenskant. Mot församlingshemmet i söder finns en enkel men i övrigt likadan smidesgrind, placerad mellan stenstolpar med koner och stenklot. Frå...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister