Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Töreboda kn, FREDSBERGS PRÄSTBOL 3:1 FREDSBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fredsbergs kyrka, anl, negnr 04-296-04.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FREDSBERGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Töreboda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

FREDSBERGS PRÄSTBOL 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

FREDSBERG KYRKA - Fredsbergs kyrka ligger i norra delen av en högt belägen, rektangulär kyrkogård. I kyrkogårdens nordvästra hörn ligger ett sockenmagasin från 1700-talet. Kyrkogården inramas av stödmurar, häckar och en trädrad. Huvudingången till den äldre kyrkogården vetter mot öster och utgörs av en äldre, dubbel smidesgrind mellan kraftiga stenstolpar med lockhällar, stenkoner och stenklot. Härifrån leder en grusgång mot kyrkan och fortsätter runt denna. En dubbel smidesgrind i norr, troligen tillkommen 1905 och placerad mellan stenstolpar, leder till kyrkans ekonomibyggnad i nordväst. Via en kyrkogårdstrappa med dubbla handled...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister