Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vindeln kn, ÅMSELE 7:1 ÅMSELE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Åmsele kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅMSELE KYRKA (akt.)
Västerbotten
Vindeln

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅMSELE 7:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Den flacka begravningsplatsen invigdes 1870 och en andra gång 1875 efter att kyrkan stod klar. 1960 genomfördes en utvidgning mot söder. Kyrkogården inramas mot huvud-entrén i öster av en naturstensmur från sekelskiftet 1900 och mot övriga väderstreck av ett vitt trästaket med raka spjälor, vilket nytillverkades runt sekelskiftet 2000. Vägen fram mot kyrkan kantas av en björkallé, men kyrkogårdens trädbestånd har förnyats under senare år och träden är därför ännu relativt småvuxna. Gravarna har tidigare uteslutande varit grusgravar. I norra delen har en stor del av dessa såtts igen med gräs. De kvarvarande grusgravarna är hjärtforma...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister