Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tranemo kn, ÅSARP 6:1 SÖDRA ÅSARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_005.8/0008

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDRA ÅSARPS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Tranemo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅSARP 6:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

SÖDRA ÅSARPS kyrkogård har en näst intill kvadratisk form och sluttar nedåt åt väster. Marken är terrasserad med stenmurar och trappor i natursten som sammanbindande element. Kyrkan är belägen i kyrkogårdens nordvästra hörn och intill kyrkan i norr står klockstapeln. Kyrkogården inhägnas av en stenmur av huggen sten och i nordöstra hörnet av en gärdesgård. Öppningar med smidesgrindar i västra och norra kyrkogårdsmuren. Den västra muren kantas av stora lövträd.
Kyrkogårdens huvudingång finns i norra delen av den västra kyrkogårdsmuren. En grusad gång kantad av stenmurar leder fram till kyrkan. Krattade grusgångar löper runt kyrkan o...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas