Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tranemo kn, MOSSEBO 1:23 MOSSEBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_10.8/0007

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MOSSEBO KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Tranemo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MOSSEBO 1:23

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Kyrkogården är rektangulär till formen, sluttar åt söder och kyrkan är placerad i dess norra del. Kyrkogården inhägnas av stenmurar och häckplantering. Den äldre begravningsplatsen omändrades 1941 efter förslag av arkitekten E. Lundberg vid Kungliga Byggnadsstyrelsen. Kyrkogården har senare utvidgats söderut 1949 och 1993.

Fram till kyrkans huvudingång i väster leder en grusad gång upp från smidesgrinden och trappan nere vid vägen i sydväst. Trappan och grusgången kantas av smidesräcken och lövträd. Kyrkogården genomkorsas av grusade gångar. Ett grindparti i östra kyrkogårdsmuren. De äldsta gravstenarna från 1700-talet är belägna...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas