Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skellefteå kn, BJURLIDEN 1:416 BOLIDENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bolidenskyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOLIDENS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Skellefteå

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

BJURLIDEN 1:416

Beskrivning

Inventeringsår 2010

Kyrkotomten upptar ett helt kvarter, med f.d. prästbostad i sydväst och i övrigt enstaka björkar och granar inom ett glest bevuxet gräsområde utanför den låga avskiljande häcken närmast kyrkan. Intill kyrkan står en inklädd och svartmålad klockstapel i trä, som för tankarna till en gruvlave. Begravningsplatsen från 1955 är belägen ca 1,5 km norr om kyrkan vid infartsvägen till Bolidens samhälle.

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister