Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skellefteå kn, BURTRÄSKS-GAMMELBYN 68:1 BURTRÄSK KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Burträskkyrka kyrkogård.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BURTRÄSK KYRKA (akt.), BURTRÄSKS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Skellefteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BURTRÄSKS-GAMMELBYN 68:1

Beskrivning

Inventeringsår 2010

Den äldsta bevarade och mest värdefulla delen av kyrkogården, från 1820, ligger närmast kyrkan i söder, öster och norr. Delar av den äldsta kyrkplatsen från 1600-talet ingår i områdets sydvästra del. En del äldre gravar ligger även under kyrkans grund, eftersom den nuvarande kyrkan blev större än de tidigare. Nyare utvidgningar av kyrkogården, från 1940-talet och framåt, finns öster om gravkapellet och längst i norr. Kyrkogården är mestadels plan, och har planterade björkar, rönnar och lindar. Gångarna är grusade, liksom marken närmast kyrkan. Plattgångar finns även i söder och vid det nyaste området i nordost. Närmast öster om kyrk...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister