Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, JUMKIL 3:1 JUMKILS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f0000501

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JUMKILS KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JUMKIL 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Jumkils kyrka är en välbevarad salkyrka i gråsten och tegel från 1300-talets första hälft. Sakristian i norr uppfördes strax efter salkyrkan och gavs en mycket exklusiv utformning i tegel med putsade blinderingsmönster. Sakristian är märklig eftersom den har två rum, vilket är mycket ovanligt. Det ena rummet är välvt med kryssvalv och det andra, mindre rummet med tunnvalv.

Kyrkogården omges av en kallmurad gråstensmur och en trädkrans av lövträd. Ingången i söder, rakt söder om vapenhuset, är försedd med huggna grindstolpar och en gjutjärnsgrind. Kyrkogårdsmuren härstammar från 1800-talet. Kyrkogården utvidgades mot norr år 1932...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister