Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, GAMLA UPPSALA 74:2 GAMLA UPPSALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ff984801

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA UPPSALA KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GAMLA UPPSALA 74:2

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Gamla Uppsala kyrka är troligen byggd vid 1100-talets mitt. Den blev år 1164 domkyrka för det nybildade Uppsala ärkestift och säte för ärkebiskopen. Kyrkan var en centraltornskyrka av betydande storlek, av vilken dagens kyrka endast utgör en mindre rest.

Kyrkogården omges av en gråstensmur och en trädkrans av lövträd. Kyrkogården är senare utvidgad. På 1920- eller 30-talet anlades en ny kyrkogård nordväst om den gamla. Även den omges av en gråstensmur och trädkrans av stora lövträd. Omkring 1970 tillkom den senaste stora kyrkogårdsutvidgningen i sluttningen nordost om kyrkan. Gamla delen av kyrkogården har två ingångar, en i väs...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister