Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, FUNBO 3:1 FUNBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Funbo kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FUNBO KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FUNBO 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister

Inventeringsår 2002

Kyrkan består av ett rektangulärt långhus i öst-västlig riktning med ett smalare absidförsett kor i öster. Norr om koret finns en sakristia och på långhusets sydsida ett vapenhus samt ett gravkor som är sammanbyggt med vapenhuset. Planformen är med sitt absidförsedda kor typisk för det romanska skedet. Kyrkan har sannolikt uppförts under sent 1100-tal.

Kyrkogården omges av en kallmur i gråsten och har grindstolpar av gjutjärn med smidesgrindar. Gångarna är grusade och gravkvarteren är gräsbevuxna även om en del äldre gravvårdar med stenramar och grus finns kvar.

Kyrkogården härrör liksom kyrkan från medeltiden. Dess utsträck...

Läs mer i eget fönster