Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, FARINGE 4:1 FARINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Faringe kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FARINGE KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

FARINGE 4:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Faringe kyrkogård omges av en kallmurad gråstensmur med en trädkrans av lövträd. Huvudingången, mitt framför vapenhuset i söder, har putsade grindstolpar som är täckta med tjärade takspån och är försedda med smidesgrindar. Den tillkom år 1821 då den gamla ingången med en medeltida stiglucka revs. En stiglucka i väster omnämns på 1790-talet, men den revs då kyrkogården utvidgades åt väster år 1854. I början på 1950-talet skedde en stor kyrkogårdsutvidgning mot norr. Gravkvarteren på den nya delen delas in med låga häckar och är täckta av gräsmattor. Kyrkogårdsgångarna är grustäckta. På södra delen av gamla kyrkogården finns ett stort...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister