Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, DANMARK 12:1 DANMARKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Danmarks kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DANMARKS KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

DANMARK 12:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister

Inventeringsår 2002

Danmarks kyrka består av ett långhus och ett tresidigt avslutat kor i öster, ett torn i väster med hög spira samt en sakristia på korets norra sida. Kyrkan har stora, höga fönster. Västra delen av långhuset är den äldsta delen, byggd under tidigt 1300-tal. Tornet är byggt vid 1400-talets mitt. Östra delen av långhuset samt koret och sakristian är byggda omkring 1490. Rester av en äldre sakristia finns på kyrkans norra sida i form av en murpelare

Kyrkogården omges till största del av en traditionell gråstensmur. I sydväst avgränsar en enkelsidig stödmur med en klippt syrénhäck ovanpå. Ingångarna är försedda med smidesgrindar och ...

Läs mer i eget fönster