Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, BÖRJE 2:1 BÖRJE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f0000420

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÖRJE KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BÖRJE 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Börje kyrka är en medeltida gråstenskyrka uppförd omkring år 1300. Öster om det rektangulära långhuset finns ett smalare, rakt avslutat kor. I norr ligger sakristian och i söder vapenhuset. Sakristian är samtida med kyrkan i övrigt. Avsaknaden av blinderingar på vapenhuset samt dess sekundära tegelvalv tyder på att även vapenhuset kan vara samtida med resten av kyrkan, vilket är ovanligt eftersom nästan alla medeltida vapenhus i Uppland byggts på 1400-talet. Fasaderna är spritputsade med slätputsade hörn och omfattningar. Fasadputsen tillkom på 1700-talet. I väster finns ett ursprungligt medeltida rundfönster. Övriga fönsteröppninga...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister