Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, OXSÄTRA 3:3 OXSÄTRA KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Oxsätra kapell exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OXSÄTRA KAPELL (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Frikyrka

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

OXSÄTRA 3:3

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Oxsätra kapell byggdes 1910 av lokala och ideella krafter och kom att fungera som kapell inom Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Det uppgick senare i Bälinge församling som idag förvaltar kapellet och använder det till gudstjänster och barn- och ungdomsverksamhet mm.

Den tomt som kapellet är belägen på avgränsas av ett rödmålat trästaket mot landsvägen i öster. En stor del av tomten upptas av en grusad plan som används som parkeringsplats. Ett lägre staket skiljer grusplanen från gräsplanen i väster där en lekplats är placerad. I södra delen av tomten står en liten förrådsbyggnad av trä.

Klockstapeln är belägen på en mindre h...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Texten saknas för närvarande