Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tidaholm kn, SUNTAK 17:1 SUNTAKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. 04/308:04

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SUNTAKS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Tidaholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SUNTAK 17:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Den nyromanska kyrkan ligger med koret åt norr, centralt på en närmast kvadratisk kyrkogård. Kring kyrkogården löper en kallmurad stödmur av gråsten i vars södra del är en centralt placerad öppning med ursprunglig smidd pargrind och granitstolpar. På murens insida är en rad av samtida lönnar. Från grinden löper en grusgång som omsluter kyrkan. De få gravarna ligger i raka rader, omväxlande öst-väst och nord-syd. En större yta direkt öster om kyrkan saknar helt gravar. Bland gravarna är ett antal med stenram och ett med järnkors.

Inventeringsår 1999

Texten saknas