Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tidaholm kn, ACKLINGA 12:1 ACKLINGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. 04/318:02

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ACKLINGA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Tidaholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ACKLINGA 12:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Salkyrkan ligger centralt på en rektangulär kyrkogård, med koret åt öster. Kyrkogårdens norra hälft är en utvidgning från 1943. Kring kyrkogården löper en kallmurad stödmur av råbruten kalksten samt en syrenhäck. Båda delarna har ingång i väster. Den äldres är belägen mitt för kyrkans västportal och kantas av murade stolpar med vitkalkad spritputs och krönande klot. Dessa bär en smidd pargrind samt en järnbåge med armatur och kors. Den nya delens ingång omges av murade kalkstensstolpar med smidd pargrind. Mellan ingångarna och kyrkan löper raka grusgångar som omsluter denna. Direkt nordost om kyrkan står en tiondebod. Dennas nordväg...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister