Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tanum kn, HOGHEM 2:24 TANUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3094-5

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TANUMS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Tanum

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HOGHEM 2:24

Beskrivning

Inventeringsår 2003

TANUMS KYRKA ligger i norra delen av kyrkogårdens äldre del. En del gravar ligger på norrsidan, men merparten ligger söder om kyrkan. Kyrkogården är omgärdad av en kallmurad gråstensmur. Innanför muren står höga uppvuxna lövträd, några dock nyligen ersatta med nya träd. Ingångar finns i norr och väster genom svarta smidesgrindar mellan kraftiga grindstolpar, vitputsade med täckskiva av kalksten, krönta med stenklot. Dessutom enklare ingångar i söder vid ekonomibyggnaderna och i öster (till mellankyrkogården). Grusade gångar i ett enkelt rutnätssystem, där gången söderifrån mot kyrkans sydport är särskilt betonad, och gräsbevuxna kv...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik