Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tanum kn, FRESSLAND 1:14 MO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3124-1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MO KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Tanum

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FRESSLAND 1:14

Beskrivning

Inventeringsår 2003

MO KYRKA ligger allra nordligast på kyrkogårdens äldre del, och söder om denna utbreder sig ytterligare två ungefär lika stora utvidgningar av kyrkogården. De tre delarnas mittgångar linjerar med varandra och bildar på så sätt en mittaxel genom hela Mo kyrkogård.

Kyrkan låg före 1660-talet på annan plats i socknen, troligen öster om Bullaren, och DEN ÄLDRE DELEN av kyrkogården kan stamma från tiden kring kyrkans uppförande på denna plats. Den är omgärdad av en stenmur, kraftig och på sina ställen ganska hög. På västsidan är den mycket ojämn, framförallt insidan sluttar starkt. Innanför muren står lind, lönn, ask och oxel, alla kra...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik