Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nybro kn, ÖRSJÖ 1:56 ÖRSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Örsjö kkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖRSJÖ KYRKA (akt.)
Kalmar
Nybro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖRSJÖ 1:56

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Allmän karaktär
Kyrkogården är utlagd runt kyrkan med en större sammanhängande yta mot väster. Ytan kan
beskrivas som en skev rektangel med rundade hörn. Området är uppfyllt och sluttar svagt mot
väster. Runt kyrkan är gravplatserna placerade i bågar och vända mot kyrkan. På området
väster om kyrkan är gravvårdarna placerade i rader vända mot norr eller söder. Närmast
gångarna är köpta gravplatser placerade. Kyrkogården är insådd med gräs. En trädkrans med
träd av olika ålder omgärdar platsen tillsammans med häckar av hagtorn. Inne på kyrkogården
är växtligheten sparsam. Knuthamlade almar och häckar av avenbok och spirea kant...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande