Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strömstad kn, NÄSINGE PRÄSTGÅRD 1:7 NÄSINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3288-5

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÄSINGE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Strömstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

NÄSINGE PRÄSTGÅRD 1:7

Beskrivning

Inventeringsår 2003

NÄSINGE KYRKA ligger på en mindre höjd, omgiven av en kyrkterrass som i norr och väster ansluter till terrängen, medan terrängen i öster och söder är lägre än kyrkterrassen. Närmast kyrkan grusade gångar med anslutning till grindarna, i övrigt är ytan gräsbevuxen, samt lövträd invid muren och tallar grupper på gräsytorna. Terrassen är omgiven av en tuktad stenmur som i söder också blir stödmur. Denna mur ansluter sedan till kyrkogårdsmuren i öster. Ingångar i alla väderstreck, i norr, väster och söder med smidesgrindar mellan grindstolpar. I öster leder en trappa ner till kyrkogården.

KYRKOGÅRDEN består av två delar. DEN ÄLDRE DEL...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik