Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strömstad kn, HOGDAL 4:1 HOGDALS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3287-2 (A)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOGDALS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Strömstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HOGDAL 4:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

HOGDALS KYRKA ligger omgiven av sin kyrkogård, som har sin största utbredning åt norr. Den är av medeltida ursprung och den nuvarande kyrkans föregångare låg strax intill, förmodligen på nuvarande kyrkas norrsida. KYRKOGÅRDEN är omgiven av en mångårig kallmurad kyrkogårdsmur. Ingångar finns i norr och öster genom svarta smidesgrindar mellan stenstolpar. Innanför muren växer större tuktade lövträd. Några grusade gångar mellan grindarna och kyrkan, samt runt kyrkan, i övrigt är kyrkogården gräsbevuxen.
Flertalet gravvårdar är vända åt öster, en del äldre från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, höga och halvhöga samt några järnkors. B...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik