Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stenungsund kn, SPEKERÖDS PRÄSTGÅRD 3:1 SPEKERÖDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2373-1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SPEKERÖDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Stenungsund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SPEKERÖDS PRÄSTGÅRD 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

SPEKERÖDS KYRKA ligger på norra sidan av den långsmala ÄLDRE DELEN av kyrkogården. Kyrkogården ligger på krönet av ett utpräglat sadelläge, med terrängen sluttande åt öster och åt väster. Mindre höjdpartier ligger omedelbart norr och söder om kyrkogården.

Någon enstaka gravplats finns nordöst om kyrkan, annars ligger gravarna väster, söder och öster om kyrkan. Kyrkogården är omgärdad av en kallmurad gråstensmur. Nordväst om kyrkan står tre stora almar, i övrigt finns inga träd planterade på kyrkogården (däremot finns rikligt med lövträd omedelbart utanför norra och södra långsidorna). En halvhög häck är planterad mellan den äldre ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik