Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mörbylånga kn, RESMO KYRKA 1:1 RESMO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

resmo1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RESMO KYRKA (akt.)
Kalmar
Mörbylånga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RESMO KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Beskrivning av kyrkogården

Allmän karaktär
Kyrkogården är rektangulär till formen och har efter utvidgningen sin största utsträckning
norr om kyrkan. Området är indelat i 09 kvarter där kvarter 01 och 02 ligger söder om kyrkan
och de övriga på den norra sidan. På den norra sidan är en allé som delar kyrkogården i två
halvor. Både på norra och södra sidan omgärdas ett stort antal av gravplatserna fortfarande av
låga häckar och i övrigt står de flesta gravvårdarna mot planterade rygghäckar. Närmast
kyrkan sluttar kyrkogården svagt mot väster. I mitten av kvarter 04 håller man på att anlägga
en minneslund. Längs muren i öster...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister