Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mark kn, ÄLEKULLA 3:1 ÄLEKULLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_060.29/00027

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÄLEKULLA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mark

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÄLEKULLA 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkogården närmast kyrkan har oval form och inhägnas av en äldre stenmur kantad av en tät trädkrans av lönnar. Kyrkogården är utvidgad åt väster (1990) och där inhägnad av häckplanteringar och järnstaket. Kyrkogårdsgångarna på den äldre delen är asfalterade och öppningar i murarna med smidesgrindar finns i norr, öster och väster. Ingångar i norr och söder på den utvidgade kyrkogården i väster samt grusade gångar och stenkantade gräsmattor.

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande