Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mark kn, TOSTARED 4:1 TOSTAREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_114.36

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TOSTAREDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mark

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TOSTARED 4:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkogården har, efter flera utvidgningar, en något oregelbunden form och breder ut sig söder om kyrkan och därefter västerut. Åt sydöst har kyrkogården en rundad form med en inhägnad av häckplantering samt omålat trästaket. Kyrkogården inhägnas av en kallmurar av huggen sten och har ett gångsystem av grusade gångar. Den norra kyrkogårdsmuren omlades 1874 och längs med denna, samt den västra muren, planterades 15 oxlar 1878 av smeden Anna-Britta på Stommen. Den västra muren omlades 1877 och de södra och östra murarna 1882. Ytterligare 16 oxlar planterades 1883 längs med södra och östra kyrkogårdsmuren. År 1886 uppsattes fyra grindst...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande