Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mark kn, RYDA 1:9 UBBHULTS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_137.6

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
UBBHULTS KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Mark

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kapell

RYDA 1:9

Beskrivning

Inventeringsår 2006

KAPELLTOMTEN inhägnas av kallmurade stenmurar med smidesgrindar i norr, och väster. Grindarna flankeras av grindstolpar med kvadratisk planform, putsade och avfärgade i grå kulör. Stolparna kröns av tunna stenskivor. Åt söder utgör ett skogsparti en naturlig inhägnad. Kyrkotomten är gräsbevuxen och genomkorsas av asfalterade gångar.

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande