Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mark kn, ISTORP 5:1 ISTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_116.26

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ISTORPS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mark

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ISTORP 5:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkogården har rektangulär form och sträcker ut sig över sluttningen i öst-västlig riktning. Kyrkan är belägen uppe på höjden i den västra delen. Kyrkogården inhägnas av en kallmurad stenmur med öppningar åt alla fyra väderstrecken, med smidesgrindar fästade i kraftiga vitputsade grindstolpar krönta av stenhällar. I kyrkogårdens sydvästra hörn finns muren i form av stödmur. Murarna kantas av en trädkrans av lindar. Två långa alléer av pyramidalmar kantar plattbelagda gångar och korsar varandra ungefär mitt på kyrkogården. Längs med sydmuren löper en gles plattgång. Äldre gravvårdar finns på kyrkogårdens södra och sydöstra del.

Ett...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande