Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mark kn, HYSSNA 5:1 HYSSNA GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_014.10/0009

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HYSSNA GAMLA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mark

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

HYSSNA 5:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Sydväst om kyrkan finns ett grindparti som utgör huvudingången till kyrkogården och kyrkan. Den svartmålade trägrinden flankeras av vitputsade runda stolpar krönta av stenklot. Kyrkogården inhägnas av en stenmur, som i öster kantas av träd och där det också finns en ingång med trappa. I dess norra del finns en vitputsad stiglucka med tegeltäckt sadeltak och blåmålad port.
Begravningsplatsen är i sin helhet gräsbevuxen och på vissa ställen går berget i dagen. Här finns en del barr- och lövträd, dock inga gångar eller kvartersindelning. Gravvårdarna är placerade i huvudsak öster och väster om kyrkan. Någon enstaka grav inhägnas av sta...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande