Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mark kn, HORRED 14:1 HORREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_118.10

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HORREDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mark

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HORRED 14:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkogården runt kyrkan omges av en hög och välbyggd, kallmurad stenmur uppförd 1791, med tre vitputsade stigluckor från 1792 åt norr, öster och söder. Den västra stigluckan revs 1904 och ersattes av en öppning med smidesgrindar på annan plats. Detta för att underlätta framkomsten till den då utvidgade kyrkogården i väster. Stigluckorna har en ovanlig form med ett högre mitt- och lägre sidopartier. Mittdelen täcks av ett tvärställt sadeltak och sidopartierna av sneddade tak. Alla tre taken har stora, rektangulära stenhällar som taktäckningsmaterial. Liknande stigluckor finns även vid Sätila kyrka 2 mil norr om Horred.

På den norra ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande