Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mark kn, HAJOM 10:1 HAJOMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_112.35

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAJOMS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mark

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

HAJOM 10:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

HAJOMS KYRKA och klockstapel är belägna på en kuperad kyrkogård med medeltida anor, som utgörs av terrasser åt väster och söder, uppbyggda av stödmurar av huggen sten. Kyrkogården inhägnas av kallmurade stenmurar. Den vitputsade stigluckan med sadeltak i den södra muren återuppfördes 1928-29 som ersättning för en äldre stiglucka som rivits 1864. Ingångar med smidesgrindar i väster, söder och öster, där grindstolparna utgörs av äldre gravstenar. En terrassmur i söder omlades 2003.

Klockstapeln är belägen invid kyrkans nordvästra hörn och härstammar från 1683. Klockstapeln har konisk form, åttasidig plan och lockpanelen har tidigare ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande