Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sotenäs kn, TOSSENE 1:39 TOSSENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2648-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TOSSENE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Sotenäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TOSSENE 1:39

Beskrivning

Inventeringsår 2003

TOSSENE KYRKA ligger på en KYRKOTERRASS, omgiven av en tuktad stenmur. Kyrkan ligger med koret i sydsydöst. En mindre väg passerar förbi längs västra långsidan. Terrassen ligger på krönet av en mindre höjd, och i västsluttning, så att den på sin östsida ansluter till terrängen, medan den på västsidan har en drygt meterhög stödmur. Ingångar i väster, via en trappa, och i norr, genom grå smidesgrindar som i norr sitter i grindstolpar av granit men i väster sitter direkt i muren.

Innanför den omgärdande muren växer halvhöga oxelträd. Kyrkan är omgiven av gräsytor, med grusade gångar upp till portarna. Runt kyrkan löper en gång lagd m...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik