Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sotenäs kn, ASKUM 2:12 ASKUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2646-1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ASKUMS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Sotenäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ASKUM 2:12

Beskrivning

Inventeringsår 2004

ASKUMS KYRKA ligger i nordöstra delen av kyrkogården, på en muromgärdad terrass som liksom kyrkan är åttkantig. Kyrkogården är omgärdad av en kallmurad fint tuktad granitmur. Utanför dess östmur går en mindre landsväg, i norr ligger en gård, i väster åkrar, och i söder parkeringsplats och församlingshem.

Innanför muren står hamlade uppvuxna lövträd. Ingångar finns i öster och söder, genom svarta smidesgrindar mellan grindstolpar av granit, i söder krönta av kors, i öster av lyktor. Ingången åt öster är den större, eftersom den vetter mot landsvägen, med grindarna placerade i ett från landsvägen indraget och muromgärdat parti.

Gr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik