Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, SJOGERSTAD 13:14 SJOGERSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sjogerstads kyrka anl negnr 02-153-17.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SJOGERSTADS KYRKA (akt.), SJOGERSTADS-RÅDENE KYRKA (inakt.)
Västra Götaland
Skövde

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

SJOGERSTAD 13:14

Beskrivning

Inventeringsår 2002

SJOGERSTADS KYRKA ligger öst - västligt placerad i västra delen av en mycket stor, rektangulär kyrkogård. Kyrkogårdens huvudentré utgörs av en enkel gallergrind av järnsmide med fyrsidiga, uppåt konande granitstolpar. Grinden vetter mot en byväg i söder. Från grinden leder en grusgång mot kyrkans sydportal och vidgar sig närmast kyrkan. En annan ingång, bestående av en muröppning med stenstolpar, vetter mot en parkeringsplats väster om kyrkogårdsmuren.

Den gamla, parkliknande kyrkogården avgränsas på alla sidor av en kallmurad stenmur. Innanför muren växer stora lönnar och lindar. Längre in på gården finns planterade småträd. Runt...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas