Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, LUNNE 23:1 BRÄNNEMO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Brännemo kyrka och kyrkogård negnr 02-145-13.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRÄNNEMO KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

LUNNE 23:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

BRÄNNEMO KYRKA ligger i norra delen av en rektangulär kyrkogård. Kyrkan ligger i öst - västlig riktning. Kyrkogården inramas mot norr, nordväst och nordöst av en mycket jämn murad stenmur av utvalda stenar. I övrigt utgörs inhägnaderna av kallmurade stenmurar samt i söder och delvis i väster av buskar. Kyrkogårdens huvudingång vetter mot landsvägen i norr. Ingången utgörs av en dubbel järngrind, krönt av "IHS" samt ett kors i smide. En grusgång leder från grinden till kyrkans västport. Vid en parkeringsficka öster om kyrkogården finns ytterligare en grind liksom vid en uppfartsväg utmed västmuren. Grindarna är av samma typ som den ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas