Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hultsfred kn, TVETA 5:1 TVETA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Tveta ka 033

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TVETA KYRKA (akt.), TVETA KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Hultsfred

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Begravningsplats

TVETA 5:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

KULTURMILJÖN - Kyrkan och kyrkogården ligger på östra kanten av en mindre höjdrygg med vid utsikt
mot Emådalen i öster. Kring kyrkomiljön finns ett ålderdomligt odlingslandskap.
Kyrkogården omgärdas av en noggrant lagd kallmurad stenmur och en trädkrans bestående av högresta lövträd. Klockstapeln som står i den sydvästra delen är uppförd på 1600-talet och byggd med bockkonstruktion med kraftiga snedstävor som stödjer en bärande klockbock. Denna täcks av ett korsformat sadeltak med smal spira. I klockstapeln finns två klockor varav den ena ska vara från 1500-talet. Intill kyrkogården i nordöst ligger en stallänga som tidigare funger...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Allmän karaktär
Fram till Tveta kyrka ringlar sig fortfarande idag en grusväg och kyrkan är omgiven av betesmark. Kyrkogården omgärdas av en stenmur med kraftiga vitputsade grindstolpar vid ingångarna. Gravplatserna finns runt om kyrkan och är indelade i sex kvarter. Kyrkogården har en ordnad struktur med gångar som skiljer de olika gravplatsområdena åt. I det nordvästra hörnet, kvarter IV samt öster om sakristian, kvarter II, finns flera av kyrkogårdens äldsta gravvårdar. Här vilar bland annat flera medlemmar ur familjen Danielson, Svensén, kvarter VI, och Ugarph, kvarter II. Hela kyrkogården är besådd med gräs. Ett flertal tomma ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande