Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, BINNEBERG 11:1 BINNEBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Binnebergs kyrka  negnr 02-131-07.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BINNEBERGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

BINNEBERG 11:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

BINNEBERGS KYRKA ligger öst - västligt placerad i nordöstra hörnet av den närmast rektangulära, mindre kyrkogården. Utanför norra kyrkogårdsmuren finns en parkeringsplats. Kyrkogårdens huvudingång vetter mot landsvägen i väster. Ingången utgörs av enkel gallergrind av järnsmide, krönt av voluter samt av ett kors. De kraftiga murade och putsade stolparna kröns av en kalkstensskiva samt stenklot. Från grinden leder en bred grusgång till kyrkans västport. I kyrkogårdens nordöstra hörn finns en rödmålad trägrind, som leder till kyrkans förrådsbyggnad öster om kyrkogården. En grusgång leder runt hela kyrkan. Kyrkan inramas på alla sido...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister