Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Emmaboda kn, VISSEFJÄRDA KYRKA 1:2 VISSEFJÄRDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vissefjärda kyrkogård1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VISSEFJÄRDA KYRKA (akt.)
Kalmar
Emmaboda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VISSEFJÄRDA KYRKA 1:2

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Allmän karaktär
Vissefjärda kyrkogård består idag dels av den gamla kyrkogården i anslutning till kyrkan där
flera äldre gravvårdar är uppställda dels av den nya kyrkogård som invigdes 1883. I
anslutning till den gamla kyrkogården ligger kyrkogårdens minneslund på en ö i Kyrksjön.
Den nya kyrkogården är utlagd i öst-västlig riktning och ligger något högre än den gamla
kyrkogården. De äldsta kvarteren, III-VII, har en sammanhållen anläggningsform. Till detta
intryck bidrar framförallt gångsystemet och de höga, gamla lindar som är planterade runt
området och som alléer utmed de stora gångarna. I flera av kvarteren finns gott om...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.