Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Emmaboda kn, ALGUTSBODA KYRKA 1:1 ALGUTSBODA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Algutsboda kyrkogård6.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALGUTSBODA KYRKA (akt.)
Kalmar
Emmaboda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ALGUTSBODA KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Allmän karaktär
Algutsboda kyrkogård är främst utlagd söder om kyrkan. Två mindre områden, kvarter A och
B, är belägna norr om respektive öster om kyrkan. Kyrkogården sluttar mot söder vilket gör
att man från kyrkan har en god överblick över platsen. Hela området präglas idag av de
förändringar som gjordes under 1950- och 60-talen då hela kyrkogården såddes in med gräs
och en större del av rygghäckarna planterades. Här finns också spår av äldre strukturer där
köpta gravplatser placerats i en ram runt gravkvarteren och innanför dessa linjegravar i rader.
Denna anläggningsform var mycket vanlig på våra kyrkogårdar under slutet ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.