Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, PERSNÄS KYRKA 1:1 PERSNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

persnäs1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PERSNÄS KYRKA (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PERSNÄS KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Beskrivning av kyrkogården idag

Allmän karaktär
Persnäs kyrkogård ligger utsträckt i nord-sydlig riktning. Kyrkan ligger i den norra delen av
kyrkgården. Ytorna norr, öster och väster om kyrkan är begränsade. De är indelade i kvarter E
öster om och F väster om kyrkan. Söder om kyrkan ligger fyra större gravkvarter A-D.
Kyrkogården är öppen och överskådlig. Gravvårdarna är placerade i rader och majoriteten av
vårdarna är vända mot öster.

Omgärdning
Kyrkogården omges i samtliga fyra väderstreck av en kallmurad stenmur. Den största delen
av muren är byggd av en blandning av gråsten och kalksten. I väster är en del av muren...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se Historik.