Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, KÖPINGS KYRKA 1:1 KÖPINGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

köping1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÖPINGS KYRKA (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KÖPINGS KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Köpings kyrka och kyrkogård ligger utmed väg 136 mitt i samhället Köping.


Beskrivning av kyrkogården

Allmän karaktär
Köpings kyrkogård är en fyrkantig yta utlagd runt omkring kyrkan. De största ytorna finns
söder om kyrkan. Området var tidigare indelat i åtta gravkvarter. Denna indelning används
inte på den nya gravkarta som finns. I detta arbete har dock den gamla kvartersindelningen
använts för att underlätta för läsaren att orientera sig i beskrivningarna. Runt hela
kyrkogårdens mur är gravvårdar ryggställda mot muren och vända in mot kyrkogården.
Samtliga av dessa gravplatser är dock lagda i öst-västlig riktning. M...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se Historik.