Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, HÖGBY 6:1 HÖGBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

högby2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖGBY KYRKA (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HÖGBY 6:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Beskrivning av kyrkogården

Allmän karaktär
Högby kyrkogård är en av de till ytan större öländska kyrkogårdarna. Området är nästan
fyrkantigt med kyrkan placerad på norra delen. Gravplatser finns runt hela kyrkan men de
största ytorna finns i söder. Kyrkogården är indelar i 11 kvarter, A-R utom I och Q.
Kyrkogården har en tydlig struktur men gränserna för de olika gravkvarteren följer inte alltid
naturliga avgränsningar i form av gångar. Kyrkogården har en trädkrans och trädrader eller
alléer betonar gångarna. Gravkvarteren är öppna ytor som är insådda med gräs. Den del av
kyrkogården som tillkom på 1920-talet ligger lägre ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Text saknas för närvarande