Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, GÄRDSLÖSA KYRKA 1:1 GÄRDSLÖSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

gärdslösa2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÄRDSLÖSA KYRKA (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GÄRDSLÖSA KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Beskrivning av kyrkogården

Allmän karaktär
Gärdslösa kyrkogård är rektangulär till formen, med längsta längden i nord-sydlig riktning.
Gravplatserna finns runt om kyrkan och är uppdelade på sex kvarter. Kvarter A-C ligger söder
om kyrkan, kvarter D väster om, kvarter E norr om och kvarter F i öster. Gångar belagda med
kalkstensplattor går från gångarna fram mot kyrkan och på den södra sidan kantas de av
oxelträd. På södra sidan är det ett mer varierat gravvårdsmaterial medan gravvårdarna på den
norra sidan är mer enhetliga.

Omgärdning
Kyrkogården omgärdas av en kallmurad kalkstensmur. I muren finns järnringar som minner...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister