Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, EGBY KYRKA 2:1 EGBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

egby1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EGBY KYRKA (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EGBY KYRKA 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Egby kyrkogård är en av Ölands minsta kyrkogårdar. Den är i det närmaste rektangulär till formen men beroende på läget utmed vägen genom samhället så är rektangeln inte lagd i helt rak nord-sydlig riktning. Gravplatser finns främst söder om kyrkan men också öster och norr om. I norr har dock få gravplatser tagits i bruk. Kyrkogården är indelad i tre kvarter, A-C.

Omgärdning
Kyrkogården omges i alla fyra väderstreck av en kallmurad kalkstensmur.

Ingångar
I söder och nordost: Dubbla svartmålade smidesgrindar mellan stolpar av kalksten. I nordväst: Enkel svartmålad smidesgrind fäst i muren.

Vegetation
Trädkrans: Runt...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister