Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, BÖDA 1:3 BÖDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

böda2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÖDA KYRKA (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BÖDA 1:3

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkogården
Allmän karaktär
Böda kyrkogård är utlagd i nord-sydlig riktning med de största ytorna för gravsättningar söder om kyrkan. Efter alla de utvidgningar som gjorts har kyrkogården idag en fyrkantig form som blir vidare mot söder. Kyrkogården är indelad i sju gravkvarter, A-G, samt den del som tillkom i början av 1990-talet. Där gränsen för olika utvidgningar av kyrkogården har gått finns idag gångar i öst-västlig riktning. Ett undantag är gränsen mot utvidgningen som gjordes 1990. Här finns kyrkogårdsmuren kvar tillsammans med häck av syren och en rad av unga oxlar och lönnar. Hela kyrkogården är insådd med gräs och gravvå...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister