Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, ALBÖKE KYRKA 1:1 ALBÖKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

alböke1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALBÖKE KYRKA (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ALBÖKE KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Alböke kyrka och kyrkogård ligger ca 1 ½ mil norr om Borgholm. Byn och kyrkan ligger
utmed landsvägens gamla sträckning strax öster om det som idag är väg 136. Kyrkan är
omgiven av jordbruksmark och i kyrkbyn finns flera gårdar

Kyrkogården
Alböke kyrkogård ligger utsträckt i nord-sydlig riktning runt kyrkan. Ytor för gravsättningar
finns runt om hela kyrkan. Kyrkogården är indelad i fem gravkvarter, A-E. Hela kyrkogården
är insådd med gräs. Inga häckar eller träd delar av kyrkogården men vid en del gravvårdar
finns rester av de häckar som en gång omgärdade gravplatsen kvar.

Omgärdning
Kyrkogården omgärdas i alla väderst...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se Historik.