Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, ÖSTERGARN KYRKOGÅRDEN 1:1 ÖSTERGARN KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960721/112

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTERGARN KYRKA (akt.), ÖSTERGARNS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖSTERGARN KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kyrkogården har ovanlig utformning. På grund av markbeskaffenheten har fyllningsmassor påförts den del av kyrkogården som ligger närmast kyrkan. Redan i slutet av 1800-talet bör en utvidgning åt öster ha påbörjats, den äldsta gravvården bär årtalet 1894. Åren 1919-1920 företogs den stora utvidgningen åt norr och nordost. Samtidigt lades terrassmurar till en höjd ca 1,25 m runt den ursprungliga kyrkogården. I samband med denna förändring fick kyrkogården sin nuvarande utformning. Även på de nyare delarna av kyrkogården har man påfört jord, vilket accentuerar terrasseringen i förhållande till det omgivande landskapet.

Vid inventeri...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister