Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Orust kn, HÄLLEVIK 29:1 HÄLLEVIKSSTRANDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2655-2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄLLEVIKSSTRANDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Orust

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

HÄLLEVIK 29:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

HÄLLEVIKSTRANDS KYRKA ligger på en kyrkotomt, omgiven av en stödmur av gråsten. Grusade ytor närmast kyrkan, i övrigt gräsmattor. Ursprungliga ingångar mellan grindstolpar av sten dels i nordöst och dels rakt söder om huvudingången, dessutom en körväg in från väster. Kyrkotomten ansluter i norr till en mindre bergshöjd, och här ligger också en EKONOMIBYGGNAD av trä, rödmålad med pulpettak, troligen samtida med kyrkan. Öster om kyrkan, delvis under mark och i anslutning till kyrkotomtens muromgärdning, ligger ett senare byggt pannrum, med svart plåttak och hög uppstickande skorsten.

Inventeringsår 1999

Se Historik